Swedish4Kids Camps

>Utvecklar och förstärker ditt barns svenskkunskaper på ett inspirerande och roligt sätt genom övningar, lekar och utflykter.
>Sommarläger för barn i åldrarna 6-12 år.

Mål

Swedish4Kids är för dig som vill passa på att stärka och utveckla ditt barns kunskaper i det svenska språket under sommarens ledighet. Målet är att barnen ska utveckla sin svenska på ett roligt och inspirerande sätt. Därför innehåller våra sommarläger lek, sång och utflykter tillsammans med instruktörer som har svenska som modersmål. Vi introducerar barnen till det svenska språket, stärker deras självkänsla i språket och hjälper de utveckla sina kommunikation i det svenska språket. De flesta barn som deltar på våra läger är tvåspråkiga men vi välkomnar alla nivåer.

Inlärningsteknik

Under våra läger fokuserar vi på att göra inlärningen rolig och att motivera barnen till att våga prata och leka på svenska. Vi tror att det bästa sättet för att lära sig ett nytt språk, är att fördjupa sig i det och att ha roligt under tiden. Därför blandar vi traditionella undervisningsmetoder med aktiviteter, sång, lekar och utflykter.

Innehåll

Vi har undervisat barn i över nio år och under denna tid har vi utvecklat erfarenhet och material där vi sätter barnen och deras värld i fokus samtidigt som vi inspirerar barnen till att utveckla sina språkkunskaper.

Vi börjar dagen på “Base Camp” då vi gör övningar med ord och grammatik som är kopplade till dagens tema. De olika övningarna är anpassade efter de olika åldersgrupperna. Efter lunch gör vi en utflykt till en plats/aktivitet som är kopplad till vårt tema. Vi avslutar dagen vid kl. 16 och då kan alla barn hämtas på “Base Camp”.

För barn mellan 6-8 år fokuserar våra klasser på att utforska det svenska språket genom pedagogiska spel, sång, musik, böcker, drama, projekt och stenciler. För barnen i denna åldersgrupp, börjar vi även introducera fonetik, läsning och skrivning. För de äldsta barnen har vi även inkluderat mer grammatik, läsning och skrivande. Vi utgår från en gemensam lärobok men introducerar även aktuella artiklar, bloggar etc.

Kompletterande tjänster

>English4Kids Camps: Under English4Kids Camps kan ni blanda ledigheten med en introduktion till engelskan – utan att lämna stan.
>English4Kids gruppklasser: English4Kids är konceptet för dig som vill introducera dina barn till det engelska språket på ett lekfullt, roligt och effektivt sätt. Undervisningen ges under terminerna på förskolor, skolor och fritidshem i Stockholm och Göteborg.

Så fungerar Swedish4Kids Camps

1

Boka din plats

Bokningen görs antingen via hemsidan, e-mail eller över telefon.

2

Bekräftelsemail och faktura

Så snart vi registrerat din bokning får du en bokningsbekräftelse skickad per e-mail. Inom ytterligare någon vardag kommer även din faktura per e-mail. Fakturan ska betalas inom tio dagar, dock senast före kursstart.

3

Välkommen till Swedish4Kids Camp

Cirka en vecka innan första tillfället skickas ett välkomstmail ut till alla anmälda med all praktisk information samlad. Om du anmäler dig efter första tillfället är du välkommen redan vid nästkommande tillfälle.

Så tycker andra