English4Kids klasser

>Sveriges mest populära kurser i engelska för barn sedan 2005.
>Introducerar och utvecklar ditt barns engelskkunskaper på ett inspirerande och roligt sätt.
>Gruppundervisning för barn 0-12 år på förskolor, skolor och fritidslokaler i Stockholm och Göteborg.

Mål

English4Kids inspirerar barn att tala engelska i en engagerande, rolig och pedagogisk miljö. Vi introducerar barn till det engelska språket, stärker barnen med positiv självkänsla och hjälper de utveckla sina kommunikationsförmågor. Vårt mål är att genom språk öka barnens förståelse och kunskap om vår omvärld.

Inlärningsteknik

Vi tror att det bästa sättet för att lära sig ett nytt språk, är att fördjupa sig i det och att ha roligt. Vi blandar traditionella undervisningsmetoder med till exempel spel, projekt, konst och sång. Klasserna hålls på engelska av tvåspråkiga instruktörer med engelska som modersmål.

Vi har undervisat våra gruppklasser i nio år och under denna tid har vi utvecklat en unik läroplan där vi fokuserar på barnen, deras värld och vardagsspråk.  Varje termin med English4Kids är baserad på ett huvudtema som knyter ihop alla klasserna under terminen. Utöver huvudtemat inkluderar vi övningar med ord, fraser och grammatik kopplat till vardag, högtider och fest.

All språkträning bygger på kontinuitet och med våra klasser får ni regelbunden träning och repetition. Efter varje klass skickar vi hem material med barnen så att föräldrarna kan fortsätta språkutvecklingen i hemmet om så önskas.

Klassernas innehåll

Barn 0-5 år: För de yngsta barnen introducerar och utforskar vi det engelska språket genom sång, rörelser, sagostund, pedagogiska spel och konstprojekt.

Barn 6-8 år: För barn mellan 6-8år, fokuserar våra klasser på att utforska det engelska språket genom pedagogiska spel, sång, musik, böcker, drama, projekt och övningsblad. Med elever i denna åldersgrupp, börjar vi även introducera fonetik, läsning och skrivning.

Barn 9-12 år: För de äldsta barnen, fortsätter våra klasser fokusera på att utforska det engelska språket genom pedagogiska spel, musik, aktuella artiklar, drama och diverse projekt. Utöver detta har vi en bok som vi utgår från för att komplettera med mer grammatik, läsning och kreativt skrivande.

Kompletterande tjänster

>English4Kids Camps i stan: Under English4Kids Camps kan ni blanda ledigheten med en introduktion till engelskan – utan att lämna stan.
>Swedish4Kids Camps i stan: Swedish4Kids är konceptet för dig som vill introducera dina barn till det svenska språket på ett lekfullt, roligt och effektivt sätt.

Så fungerar English4Kids

1

Boka din plats

Bokningen görs antingen via hemsidan, e-mail eller över telefon.

2

Bekräftelsemail och faktura

Så snart vi registrerat din bokning får du en bokningsbekräftelse skickad per e-mail. Inom ytterligare någon vardag kommer även din faktura per e-mail. Fakturan ska betalas inom tio dagar, dock senast före kursstart.

3

Välkommen till English4Kids

Cirka en vecka innan första tillfället skickas ett välkomstmail ut till alla anmälda med all praktisk information samlad. Om du anmäler dig efter första tillfället är du välkommen redan vid nästkommande tillfälle.

Så tycker andra