Har ni en eller flera medarbetare på ert företag som önskar bättra på affäsengelskan med fokus på t.ex it, kommunikation eller finans? Med Upgrades lärarledda privatlektioner i affärsengelska får ni ett skräddarsytt upplägg relevant för er bransch. 

Skräddarsydd undervisning i affärsengelska

•  Skräddarsydd och branchanpassad studieplan
•  Flexibla utbildningspaket om 10, 20 eller 30 lektioner
•  Privatlektioner på dagar, tider och den plats som passar er
•  Nöjdhetsgaranti med prova-på-lektion

I takt med att fler företag i Sverige ställer om arbetsspråket till engelska så har kraven på de anställdas språkkunskaper ökat. Med Upgrades lärarledda privatkurs i affärsengelska får medarbetarna på ert företag lära sig språket relevant för sin bransch på ett effektivt och skräddarsytt sätt. Privatundervisningen riktar sig även till dig som behöver bättra på engelskan inför exempelvis nytt jobb utomlands där en viss nivå av affärsengelska är önskvärt.

Upgrades lärarledda kurs i affärssvenska knyter an utbildningen till deltagarnas arbetsliv vilket ger undervisningen ett tydligt sammanhang samt ökar motivationen och gör inlärningen mer effektiv. Inom varje lektion ryms grammatik, vokabulär och muntliga övningar.

Den skräddarsydda privatundervisningen utgår från medarbetarnas språknivå enligt CEFR-skalan där deltagarna får utvecklas tillsammans med sin språkcoach. Upgrades har omkring 100 aktiva språkcoacher över hela Sverige, vi är övertygade om att vi har en coach för er!

Vi är inte nöjda förrän du som kund eller medarbetare har uppnått och överträffat dina mål samt blivit motiverad till att fortsätta lära dig engelska på egen hand efter kursens slut. I och med vår nöjdhetsgaranti ges ni möjlighet att justera coach och upplägg efter första lektionen, eller välja att avbryta och isåfall bara betala för det tillfället.

Lämna en intresseanmälan så skickar vi mer information, vill du sedan gå vidare brukar det normalt ta 1-2 veckor innan du kan ha din prova-på-lektion.

Så fungerar det

Intresseanmälan och behovsanalys

Processen börjar med att ni skickar in en intresseanmälan till oss, denna följs sedan upp via telefon och mail. Vårt syfte med uppföljningen är att ringa in ert behov för att på bästa sätt kunna tillgodose era önskemål.

Offert och order

Baserat på er profil tar vi sedan fram en offert innehållande prisförslag samt förslag på skräddarsytt upplägg. Om ni inte vill justera något bekräftar vi med er för att därefter påbörja matchningsprocessen mot våra coacher.

Uppstart

I samband med att ni presenteras för er handplockade språkcoach får ni hjälp med att boka in era lektionstillfällen och eventuell gruppindelning.

Prova på-lektion

Den första lektionen hos oss är alltid en prova-på-lektion, efter första tillfället följer vi upp och försäkrar oss om att ni är nöjda med er coach och det skräddarsydda upplägget.

Löpande avstämning och utvärdering

Vid gruppundervisning följer vi upp med er löpande för att säkerställa att allt fungerar som det ska för att sedan avsluta med en mer gedigen utvärdering.

Vanliga frågor

Fem frågor:
Hur skiljer sig affärsengelska från vanlig engelska?
Affärsengelska har ofta en striktare grammatik och stil med mer formella termer och uttryck som passar för en affärskontext. Språket är också mer direkt och sakligt med fokus på att nå affärsmässiga mål och resultat.

Hur kan god affärsengelska ge en person fördelar jämfört med andra konkurrenter arbetsmarknaden?
Om man behärskar affärsengelska har man en klar fördel när det gäller att effektivt kommunicera med andra människor, både inom företaget och med affärspartners. Det kan leda till bättre affärsbeslut och förbättrade affärsrelationer.

Varför ska ett företag utbilda sina anställda i affärsengelska?
Goda språkkunskaper bland era anställda ökar ert företags möjligheter att samarbeta med affärspartners runt om i världen. Det ger också ert företag en förbättrad professionell bild och ökar er trovärdighet.

Hur vet man om det skett en förbättring av språkfärdigheten?
Vi använder oss av CEFR-skalan (Common European Framework of Reference for Languages). Innan varje utbildning börjar, genomför vi ett nivåtest för att avgöra den aktuella kunskapsnivån hos deltagaren. Test genomförs sedan igen vid kursens slut om deltagaren önskar det. På så
vis får vi en tydlig bild av den utveckling som har skett under kursens gång.

Hur länge har Upgrades funnits?
Upgrades har funnits sedan 2009 så vi har god erfarenhet och samlad empirisk kunskap om vad som fungerar och inte när det kommer till språkundervisning.

  Jag samtycker och informeras om att mina personuppgifter som jag lämnar till er genom detta formulär, inkluderat användandet av meddelandefält, används i enlighet med Personuppgiftspolicy för Upgrades.

   

  Affärsengelska – en viktig nyckel till framgång

   

  Affärsengelska är ett viktigt verktyg för personer och företag som vill nå framgång på en global marknad. Med en ökad globalisering har det blivit alltmer viktigt att kunna kommunicera på engelska i  affärssammanhang. Oavsett om man är säljare, chef eller affärspartner är det avgörande att kunna  uttrycka sig klart och professionellt på engelska för att bygga relationer och förståelse med andra  affärsaktörer runt om i världen.

  Affärsengelska en nyckel till framgång i den globala affärsvärlden. Genom att utveckla sin förmåga att tala och förstå affärsengelska, kan man öka sina möjligheter att bygga affärsrelationer, förhandla  framgångsrikt och uppnå affärsmässiga mål.

  Kontakta oss för kurser i affärsengelska!

   

  Öka ditt företags möjligheter med affärsengelska

   

  När företagets anställda har god förmåga att tala och förstå affärsengelska öppnar det upp möjligheter att bygga affärsrelationer med företag och kunder från hela världen. Goda språkkunskaper i engelska bidrar till att förbättra kommunikationen inom företaget, särskilt när det finns anställda från olika länder och kulturer.

  Ett företag som har medarbetare med välutvecklad affärsengelska ökar sin attraktionskraft för potentiella kunder och affärspartner. Det visar att företaget tar sin affärsverksamhet på allvar och är villiga att investera i sin framtid. Anställda med goda kunskaper inom affärsengelska kan även leda till ökade affärsmöjligheter med nya marknader och affärsområden, förbättrade förhandlingspositioner och ökad tillväxt för företaget.

   

  Förbättra din kommunikation med rätt affärsengelska

   

  Olika branscher har olika typer av språkbehov. När ni anlitar oss så tar våra språkcoacher reda på vilka specifika behov som finns inom gruppen och försöker sedan anpassa undervisningen så att den blir relevant för de respektive affärsområden som finns representerade.

  Kompetensen att tala affärsengelska ökar möjligheterna att säkerställa affärsmässiga framgångar och förhandla med andra företag. Dessutom är det ett viktigt konkurrensfördel i en värld där affärsrelationer ofta sträcker sig över gränser och kulturer. Det kan också hjälpa till att undvika missförstånd och säkerställa att alla parter är på samma sida när det gäller affärsbeslut och förhandlingar.

  Kontakta oss för att förbättra er affärsengelska!

   

  Bli mer eftertraktad på den internationella arbetsmarknaden

   

  För de som behärskar affärsengelska blir det en viktig kompetens som gör att man särskiljer sig på ett positivt sätt från andra konkurrenter eller sökande till en tjänst. Företag och organisationer söker ofta efter kandidater som har en god förmåga att kommunicera och samarbeta på engelska.

  Genom att förbättra sin affärsengelska kan man öka sina möjligheter att få ett jobb eller klättra på karriärstegen. Att ha en god affärsengelska visar också att man är en global tänkare som kan navigera i en komplex och internationell affärsvärld. Man visar också att man har strävar efter kunskap och är villig att investera i sin egen utveckling, något de flesta aktörer ser som mycket
  positiva egenskaper