Engelska för bättre service och tryggare anställda

juli 16, 2014 12:47 e m Published by

Ett av världens största internationella konsultföretag har under många år anlitat Upgrades för olika uppdrag.  Ett av dem var att ge deras stödfunktioner en möjlighet till att vidareutveckla deras engelskkunskaper kopplat till företagets specifika affärsområde. Målet med kursen var att kunna erbjuda bättre och mer professionell service till kunderna samtidigt som de anställda fick kompetensutveckling och en större trygghet i språket. Upgrades erbjöd en interaktiv och skräddarsydd kurs med allt från affärskultur, till facktermer och rollspel. Deltagarna var så nöjda med kursen att det även blev en fortsättningskurs.

”Jag tycker att kursen var jättebra. Är bra att få mer rättningar på olika misstag vi gör i varje dag språk (till exemplet igår var några prepositioner vi använde fel). Också lite rättning på uttal är välkommen (för vi har så olika brytningar och sällan pratar vi med natives) ”

– KURSDELTAGARE