Come On – med svenska i spelvärlden

mars 8, 2016 11:04 f m Published by

ComeOn! är ett spelbolag som erbjuder Odds & Casino med viste i Malta och sitt utvecklingskontor i Stockholm. Det är ett snabbväxande bolag med en härligt internationell personalstyrka. Till deras kontor kommer några av de bästa utvecklarna från runt om i världen. Arbetsspråket på kontoret i Stockholm är engelska men ComeOn! erbjuder alla anställda som vill grundkurser i svenska med Upgrades:

”Att erbjuda svenska blir en del av hela Sverige-upplevelsen. Genom grunderna i svenska kommer de snabbare in i samhället och trivs bättre med sina svenska kollegor.”

säger Annie Johnsson på ComeOn!

Just detta ser vi på Upgrades allt mer av. Företag som väljer att inkludera svenskträning som en del av bolagets kompensationspaket. Trots att engelskan ofta räcker för arbetet så är svenskan superviktig för att trivas i Sverige. Genom att de anställda lättare integreras i samhället så märker företagen att de trivs bättre, stannar de längre och har en annan interaktion med de övriga kollegorna på arbetsplatsen.

Upgrades har jobbat med ComeOn i snart 2 år och har just nu 3 grupper på olika nivåer som jobbar tillsammans med vår fantastiska svenskcoach Anna-Maria.

”Det roligaste med grupperna på ComeOn är gruppens sammansättning och härliga tempo”.

säger Anna-Maria. Nytt för i år är också att vi dragit igång kursen ”Welcome to Swedish” som introducerar svensk kultur så som fika, vintermörker, sommarljus och mycket annat tillsammans med grunderna i svenskan.

Lycka till framöver ComeOn och Anna-Maria säger vi!