Vad har jag för garantier i min undervisning?

juli 16, 2014 1:59 e m Published by

Vi kan aldrig garantera en viss utveckling men vi kan rekommendera bästa möjliga upplägg baserat på våra erfarenheter.

Efter ditt första pass så har du dock en nöjdhetsgaranti som säkerställer att vi tagit fram rätt upplägg och Upgradesstudent till dig. Är du inte nöjd med upplägg/student så byter vi och ni behöver inte betala för det första passet.