När kan jag använda RUT-avdraget?

juli 16, 2014 2:02 e m Published by

Du kan använda RUT-avdraget för barnpassning. Från och med 1 augusti 2015 så kan du inte längre använda RUT-avdraget för läxhjälp.

Arbetet utfört i bostaden:

För att få RUT-avdrag krävs det att arbetet är utfört i eller i nära anslutning till bostaden där barnet bor. Bor barnet växelvis hos sina föräldrar anses det finnas två bostäder. Om barnet bor i en egen bostad, på eller i nära anslutning till skolan i veckorna så räknas även det som barnets bostad.

När det gäller RUT-avdrag för hushållsarbete ska arbetet utföras i bostaden eller i nära anslutning till bostaden som utförs på tomt som tillhör bostaden. Ridbanor och tennisbanor räknas inte till tomt när det gäller rätt till skattereduktion för husarbete.

Vem som har rätt till skattereduktionen:

Det är endast föräldrar eller annan vårdnadshavare som har underhållsskyldighet för barn som kan få RUT-avdrag för arbetskostnaden för läxläsning och annat skolarbete.

Maxbelopp:

Den sammanlagda skattereduktionen får uppgå till högst 50 000 kr för ett beskattningsår per person/målsman. Lag (2011:1256). Inkomstskattelagen 67 kap, 19§.