Hur följs undervisningen upp?

juli 16, 2014 2:22 e m Published by

Det första passet följs alltid upp personligen av er kontaktperson på Upgrades. Här säkerställer vi att ni är nöjda och att upplägget samt matchningen med coach fungerar. Ni kan sedan löpande följa all undervisning via er kundportal på Upgrades Online. Här rapporterar våra coacher vad ni gjort varje pass och hur utvecklingen går framåt.

I slutet av er undervisning följer vi upp att ni nått de mål som vi satte inledningsvis genom tester och slutrapportering.