Har jag rätt till hemspråksundervisning?

augusti 5, 2015 7:04 e m Published by

För att ha rätt till hemspråk så ska du använda ditt språk varje dag hemma och ha grundläggande kunskaper i språket. Minst en av dina vårdnadshavare ska ha det aktuella språket som modersmål. Om du är adopterad och har ett annat modersmål än svenska kan du få modersmålsundervisning, även om du inte talar språket hemma varje dag.

Om du talar något av de nationella minoritetsspråken – samiska, finska, meänkieli, jiddisch och romani chib – har du rätt till modersmålsundervisning även om du inte talar språket hemma varje dag.