Så går det till Steg för steg Vår metod Våra språkcoacher

Så går det till

Vi på Upgrades är övertygade om att människor lär sig själva att prata ett språk – de blir inte lärda.

Vår roll som språkcoacher är att planera och genomföra undervisningen så att du lär dig själv på ett så effektivt och roligt sätt som möjligt.

Steg för steg

1

Dina mål och förutsättningar

Först tar vi reda på vilket språk du vill lära dig, vilka mål du har och vad du har för förutsättningar i form av tidsschema och tidigare erfarenhet.

2

Vårt arbetssätt

Baserat på dina mål och förutsättningar föreslår vi på Upgrades sedan ett upplägg för undervisning.

3

Språktest

Innan vi börjar testar vi din språknivå enligt CEFR-skalan. Denna skala har sex nivåer: A1 (nybörjarnivå), A2, B1, B2, C1 och C2. På så sätt vet vi mer om dina kunskaper och kan tydligt mäta dina framsteg.

4

Löpande undervisning

Själva undervisningen sker hos oss eller hos dig på tider som passar dig. Med en kombination av teori, övning, kultur och mycket motivation skapar vi tillsammans de bästa förutsättningarna för dig att lära på ett effektivt och roligt sätt.

5

Uppföljning

Vi följer löpande upp din utveckling för att se till att du når dina mål. Du kan också själv följa din undervisning via vår kundportal Upgrades Online. I slutet av testar vi återigen din språknivå för att se vilka mål du nått och hur du bör fortsätta dina studier.

Vår metod

Inför ett nytt uppdrag ser vi över dina mål och behov. Utifrån dessa kan vi sedan välja att arbeta med ett antal olika tekniker och metoder.

CEFR-test
Valfritt språktest som mäter din nivå inför undervisningen och efter kursens slut enligt Europarådets språkskala CEFR. Gör gärna vårt korta online-test >>
Anpassat innehåll
Innehållet i din undervisning anpassas efter dina mål och dina intressen. På så sätt så lär du dig mer effektivt och studierna blir roligare.
Flipped classroom
För att ytterligare effektivisera inlärningen så arbetar vi på Upgrades gärna med Flipped Classroom som ett komplement till undervisningen. Inom denna tjänst så tar vi fram förberedande filmer för deltagarna att se på inför varje lektionspass. Dessa är filmer som behandlar språkfokuset för just denna lektion och gör att de som vill kan förbereda sig men även att de som missar lektionen själv kan gå igenom ämnet i efterhand.
Extralärare
Om fokus för undervisningen är muntlig och ni är en större grupp så rekommenderar vi tillvalstjänsten Extralärare. Huvudläraren håller i kursen, den andra lärarens finns på plats som samtalsledare i gruppdiskussioner så att alla får öva kommunikation så mycket som möjligt.
Onlineverktyg och appar
Utifrån din nivå och dina mål så rekommenderar vi även att arbeta med appar och onlineverktyg för att effektivisera undervisningen och för att jobba kontinuerligt varje dag. Vi tar fram tips för alla nivåer.

Våra språkcoacher

Hos Upgrades jobbar över 700 språkcoacher. Samtliga utvalda efter sin pedagogiska förmåga och sin motiverande personlighet. Vissa är legitimerade lärare, vissa är mitt i sin lärarutbildning och vissa har skaffat sig erfarenhet av att undervisa på annat sätt. Vi arbetar gärna med coacher som undervisar i sitt eget modersmål, för att kunna förmedla såväl språk som kultur.

För varje uppdrag matchas ni med en av våra coacher. Matchningen görs efter språk, personlighet och erfarenhet för att ni ska få en språkcoach som passar just er.