Privatundervisning

Privatundervisning som utgår från din nuvarande kunskapsnivå och som har ett tydligt mål.

Privatundervisning

Det är vanligt att elever upplever det som svårt att strukturera sina studier eller finner det mindre motiverande att göra det på egen hand. Med Upgrades privatundervisning erbjuder vi kvalificerad studiehjälp för elever i såväl grundskolan som gymnasiet.

Vår privatundervisning är möjlig i hemmet eller i annan passande lokal, så som bibliotek, högskola etc. Man bestämmer själv vilka dagar och tider som passar bäst. Vi kan erbjuda utbildningspaket på 10, 20 eller 30 timmar där man får utnyttja timmarna hur man vill under tre månader.

Kompetent kunskapsförmedling

Privatundervisning från Upgrades innebär enskild undervisning genom skräddarsydda lektionspass. Detta är en flexibel studieform som kan formas precis som man vill. Kanske är man i behov av lite extra hjälp med de eftergymnasiala studierna? Eller man kanske vill lära sig ett ämne som inte går att läsa i skolan?

Vår målsättning är att stötta varje elev genom varje del av utbildningen, som teori och studieteknik, samt att motivera. Vi vill att du ska lyckas uppnå dina personliga mål med utbildningen!

Kvalificerat studiestöd

De studiecoacher som håller i privatundervisningarna studerar på antingen högskola eller universitet och jobbar med att överföra sin motivation, studieteknik och sina ämneskunskaper till dig som elev. Hos oss arbetar enbart studenter som, vid sidan av sin expertis inom ett särskilt ämne, uppfyller de höga kraven som vi ställer på pedagogik och engagemang. Vi vill erbjuda privatundervisning med högre ambitioner än kortsiktiga resultat.

Förutom ämneshjälp får du även tips i studieteknik från de erfarna högskolestudenterna som kommer att undervisa dig. Studieteknik grundar sig framför allt i att planera sina studier, samt att fokusera under studietiden.

Inför varje privatundervisning matchar vi den studiecoach som vi tror passar bäst ihop med eleven. Detta baserat på vilka behov och målsättningar som finns med studierna. Med Upgrades nöjdhetsgaranti erbjuder vi optimala förutsättningar för ett lyckat resultat. Efter första studietillfället görs alltid en uppföljning. För oss är det viktigt att du som kund är nöjd. Så skulle du mot förmodan inte känna sig tillfreds så bjuder vi på den lektionen och försöker istället att finna en ny studiecoach åt dig. Skulle det finnas önskemål om att byta ut en studiecoach under utbildningen så hjälper vi dig givetvis med det.

Privatundervisningens innehåll

Inlärningsmodellen för privatundervisning kombinerar ämnesteori, studiemotivation och studieteknik. Resultatet märker man snabbt, både i form av ökade ämneskunskaper och en mycket effektivare studieteknik. Syftet är inte att man aldrig ska behöva studera mer, utan att få förståelse samt lära sig studera på ett effektivare sätt.

Ett utbildningsföretag med engagemang

Upgrades är ett utbildningsföretag som förmedlar högskolestudenters kompetens och studieteknik till både familjer, skolor och företag. Vi ser oss som Sveriges studenters utbildningsföretag, då alla våra pedagoger är högskolestudenter. Kännetecknet är att de är unga, motiverade och välutbildade med fräsch erfarenhet och förståelse för hur utbildningssystemet fungerar. Därför hoppas vi att du som elev känner med oss när du behöver extra hjälp.

Upgrades grundades 2009 och vi har sedan dess vuxit och blivit allt större. Vi känner stolthet i att kunna vi erbjuda personlig utveckling till alla elever parallellt med att vi kan skapa jobb för våra högskolestudenter.

Vi utgår alltid från elevens egna behov och förutsättningar när vi skräddarsyr vår privatundervisning. Vi startar därför alltid med att be dig fylla i en elevpresentation så att vi kan lära känna dig och veta vilka mål du strävar mot. När du fyllt i presentationen påbörjar vi matchningsprocessen för att hitta en privatlärare som uppfyller dina behov och önskemål.

Vid eventuella frågor och funderingar kring vår privatundervisning, hör gärna av dig till oss. Du skickar enkelt en intresseanmälan via vår hemsida eller så kan du ringa oss. Vi berättar gärna mer om vår verksamhet och hur vi kan hjälpa just dig.

Hjärtligt välkommen till oss på Upgrades!

Så fungerar privatundervisning

1

Intresseanmälan

Samarbetet börjar med att ni kommer in med en intresseanmälan. Kort därefter kontaktar vi er för att gå igenom era önskemål och föreslå ett passande upplägg.

2

Matchning och testlektion

Inom cirka två veckor presenterar vi en passande coach och en tid för ett första testtillfälle. Under det första tillfället testar vi din språknivå och planerar sedan resterande undervisning så att undervisningen passar din nivå och dina mål. Vid uppföljningen efter det första tillfället försäkrar vi oss om att du är nöjd innan vi tillsammans fastslår storlek på utbildningspaket.

3

Kontinuerlig uppföljning och utvärdering

Under den resterande utbildningen rapporterade coachen löpande sina tider och lektionernas innehåll på er kundportal. När endast ett fåtal lektioner kvarstår av utbildningspaketet kontaktar vi er för att utvärdera och stämma av era tankar kring en fortsättning.