Läxhjälp

Upgrades läxhjälp är en individuell hjälp med skolarbetet för elever i grundskola och gymnasium.

Vi erbjuder läxhjälp

Det kan många gånger upplevas som både svårt och frustrerande att studera på egen hand. Upgrades är ett utbildningsföretag som erbjuder kvalificerad läxhjälp i ett eller flera ämnen för elever i både grundskola och gymnasium som önskar individuell hjälp med skolarbetet. Vårt mål är att ge elever chansen att uppleva skolarbetet som något roligt.

Vår läxhjälp finns i olika upplägg, individuell samt i grupp, och erbjuds i flera olika städer runt om i landet. Hos oss finns möjligheten att själv bestämma vilka dagar och tider som passar bäst för läxhjälpen. Vi erbjuder tre flexibla utbildningspaket på 10, 20 eller 30 timmar som går att utnyttja när det passar bäst under tre månader.

Läxhjälp som förmedlar kunskap och studiemotivation

För att långsiktiga resultat ska uppnås med läxhjälpen kombineras teori, studieteknik och studiemotivation. Våra eminenta studiecoacher definierar tillsammans med eleven vart denne befinner sig idag och bedömer vilken studieteknik som kan passa bäst.

Detta för att ge eleven möjlighet att faktiskt tycka att studierna är både roliga och givande.

Syftet med vår läxhjälp är att eleven ska lyckas uppnå de mål som satts. Upgrades läxhjälp passar alla, oberoende av ambitionsnivå, betyg eller förkunskaper. Vi finns till för eleven under hela terminen genom att omsorgsfullt kombinera rätt teori, teknik och massa motivation. Utifrån hur syftet med läxhjälpen ser ut föreslår vi studieupplägg, studieteknik och studiecoach.

Framgångsrik läxhjälp börjar med rätt studiecoacher

Hjärtat i Upgrades verksamhet är våra enastående studiecoacher. Därför anlitar vi enbart högskole- och universitetsstudenter som uppfyller de högt ställda krav som vi ställer på pedagogik, ämneskunskaper och engagemang. Med en strävan efter att erbjuda en mer kvalificerad läxhjälp ser Upgrades till att ligga i framkant på varje enskilt moment.

Inför varje läxhjälp matchar vi den studiecoach vi anser passar bäst ihop med eleven utifrån behov och målsättning med studierna. Med Upgrades nöjdhetsgaranti erbjuder vi optimala förutsättningar för ett lyckat resultat. Efter första studietillfället kommer en uppföljning att ske. För oss är det viktigt att våra kunder är nöjda. Så skulle man mot förmodan inte känna sig tillfreds så försöker vi istället att hitta en ny studiecoach. Det är även möjligt att byta ut en studiecoach under terminens gång om det skulle finnas sådana önskemål.

Genom rätt vägledning i studieteknik och förståelse för ämnet upplever eleverna ofta att studierna känns enklare och roligare, vilket ofta resulterar i att man lägger en stabil grund för framtida studier.

Teoretiskt innehåll som anpassas efter elevens eget material

I vår läxhjälp utgår vi vanligtvis från elevens eget skolmaterial där undervisningen anpassas utefter varje elevs behov och mål. Vi arbetar med alla ämnen som undervisas i grundskolan och på gymnasiet.

Givande läxhjälp med ett tryggt team

Vi hjälper både privatpersoner och företag med anpassad undervisning i ett eller flera ämnen. På Upgrades arbetar vi enbart med Sveriges skickligaste högskolestudenter som valts utifrån våra högt ställda krav på ämneskunskaper, pedagogik och engagemang.

Upgrades är ett utbildningsföretag som vuxit snabbt under de senaste åren och vi känner oss stolta över att kunna erbjuda personlig utveckling till våra kunder samtidigt som vi skapar jobb till våra eminenta högskolestudenter.

För ytterligare information och rådgivning om vår läxhjälp är ni hjärtligt välkomna att ta kontakt med oss. Skicka gärna en intresseanmälan via hemsidan eller kontakta oss via telefon. Vi ser till att rätt coach tillsätts utefter de specifika önskemål som finns innan en testlektion genomförs.

Så går läxhjälp till

1

Intresseanmälan

Samarbetet börjar med att ni kommer in med en intresseanmälan. Kort därefter kontaktar vi er för att gå igenom era önskemål och föreslå passande upplägg.

2

Matchning och testtillfälle

Inom cirka två veckor presenterar vi en passande studiecoach och en tid för ett första testtillfälle. Vid uppföljningen försäkrar vi oss om att både du och coachen är nöjda innan vi tillsammans fastslår storlek på utbildningspaketet.

3

Kontinuerlig uppföljning och utvärdering

Under den resterande utbildningen rapporterade coachen löpande sina tider och passens innehåll på er kundportal. När endast ett fåtal timmar kvarstår av utbildningspaketet kontaktar vi er för att utvärdera och stämma av era tankar kring en fortsättning.