Läxhjälp, engelska

Upgrades är ett utbildningsföretag som erbjuder kvalificerad läxhjälp i engelska för både grundskole- och gymnasielever på flera orter runt om i landet.

Läxhjälp i engelska

Att studera engelska på egen hand kan för vissa upplevas som svårt och ibland kan många dessutom ha det svårt med att finna motivationen. Upgrades är ett utbildningsföretag som erbjuder kvalificerad läxhjälp i engelska för både grundskole- och gymnasielever på flera orter runt om i landet.

Våra tjänster finns i olika upplägg så som intensivkurs, sommarkurs eller som läxhjälp (både individuell och i grupp) där ni själva bestämmer vilka dagar och tider som passar er. Vi erbjuder tre flexibla utbildningspaket på 10, 20 eller 30 timmar som ni kan utnyttja när det passar er bäst under tre månader.

Läxhjälp i engelska – en kombination av teori med studieteknik & motivation

För att uppnå långsiktiga resultat med vår läxhjälp i engelska kombinerar vi teori, studieteknik och studiemotivation. Gemensamt med eleven definierar våra eminenta studiecoacher var eleven befinner sig idag och vilken studieteknik som kan passa bäst.
Detta ger eleven möjlighet att faktiskt tycka att studierna är både roliga och givande. Självfallet erbjuder vi ett testtillfälle där eleven kan prova vår läxhjälp. Önskar ni att inte gå vidare betalar ni endast för det tillfället.

Målsättningen med vår läxhjälp i engelska är att eleven ska lyckas uppnå de mål som tillsammans har satts upp. Vår läxhjälp passar alla, oberoende av ambitions-, betygs- eller kunskapsnivå. Vi finns till för eleven under hela terminen genom att omsorgsfullt kombinera rätt teori, teknik och massa motivation. Utifrån hur syftet med läxhjälpen ser ut föreslår vi studieupplägg, studieteknik och studiecoach.

Framgångsrik läxhjälp i engelska – Allt börjar med kvalificerade coacher

De studiecoacher som arbetar för Upgrades läser alla på högskola eller universitet. Vi har endast studenter som, vid sidan av sina expertkunskaper inom engelska, uppfyller våra krav på både pedagogik och engagemang.

Genom vägledning till den rätta studietekniken upplever eleven många gånger att studierna blir enklare och roligare, vilket ofta resulterar i att man lägger en bra grund för framtida studier.

Teoretiskt innehåll som anpassas efter elevens eget material

För vår läxhjälp i engelska utgår vi alltid från elevens eget skolmaterial där undervisningen anpassas utefter den individuella elevens behov och mål. Vi arbetar med alla ämnen som ges i grundskolan och på gymnasiet.

Givande läxhjälp i engelska med ett tryggt team

På Upgrades hjälper vi både privatpersoner och företag med skräddarsydd undervisning i ett eller flera ämnen. Vi arbetar enbart med Sveriges bästa högskolestudenter som valts utifrån de högt ställda krav vi har på ämneskunskaper, pedagogik och engagemang.

Sedan starten 2009 har vi snabbt växt och vi känner oss stolta över att kunna bidra till en win-win situation där vi erbjuder personlig utveckling till våra tusentals kunder samtidigt som vi skapar jobb till våra enastående högskolestudenter.

För ytterligare information om vår privata läxhjälp i engelska, hjärtligt välkommen att ta kontakt med oss. Vi erbjuder även läxhjälp i grupp. Skicka gärna en intresseanmälan eller kontakta oss via telefon så ser vi till att rätt coach tillsätts utefter de specifika önskemål som finns innan en testlektion genomförs.

Så går läxhjälp till

1

Intresseanmälan

Samarbetet börjar med att ni kommer in med en intresseanmälan. Kort därefter kontaktar vi er för att gå igenom era önskemål och föreslå passande upplägg.

2

Matchning och testtillfälle

Inom cirka två veckor presenterar vi en passande studiecoach och en tid för ett första testtillfälle. Vid uppföljningen försäkrar vi oss om att både du och coachen är nöjda innan vi tillsammans fastslår storlek på utbildningspaketet.

3

Kontinuerlig uppföljning och utvärdering

Under den resterande utbildningen rapporterade coachen löpande sina tider och passens innehåll på er kundportal. När endast ett fåtal timmar kvarstår av utbildningspaketet kontaktar vi er för att utvärdera och stämma av era tankar kring en fortsättning.