Mål

>Privatundervisning i engelska för en eller två deltagare.
>Skräddarsydd studieplan utefter dina mål.
>Flexibla utbildningspaket med 5, 10, 15 eller 20 lektioner.
>Privatlektioner på dagar, tider och plats som passar den anställda.

En hög nivå av engelska är i dag en förutsättning inom de flesta företag och organisationer. Utan en engelska som fungerar i arbetet så kan anställda hämmas i sin utveckling. Målet med Upgrades fortsättningskurser i engelska är att utveckla arbetsrelaterad engelska så att deltagarna blir redo att ta nästa steg i arbetslivet. Kurserna tränar deltagarna i så väl vardagliga aktiviteter som att arbeta på engelska. Engelska B1 passar grupper som har goda grundläggande kunskaper i det engelska språket och engelska B2 passar grupper som har mycket goda förkunskaper. Vilken nivå som passar just er hjälper vi på Upgrades till att testa.

Inlärningsteknik

Våra fortsättningskurser i engelska är framtagna för att vidareutveckla deltagarnas engelska på ett effektivt och motiverande sätt. Vi varvar teoretisk undervisning i grammatik, ordförståelse och kommunikation med material med övningar kopplade till fritid och arbetsliv. För att kursen ska vara så användbar som möjligt så fokuserar vi både på muntlig och skriftlig kommunikation.

Mellan kurstillfällena så uppmanar vi till eget arbete genom övningar samt genom online och app-baserad träning.

Teoretiskt innehåll

Fortsättningskurserna i engelska innehåller 10 lektioner vardera och vi rekommenderar 1-2 pass/vecka. Under B1-kursen fokuserar vi på muntlig och skriftlig kommunikation. Målet är att deltagarna ska kunna delta i enkla diskussioner, instruktioner, samhälle, kultur och tradition samt att skilja på tal- och skriftspråk. Grammatiska fokusområden: huvudsats, bisats, skillnad perfekt – preteritum, futurum, skillnad mellan adjektiv och adverb, reflexiva, indefinita pronomen, tidsprepositioner, konjunktioner. Under engelska B2 tar vi ytterligare ett kliv. Målet med denna kurs är att deltagarna ska kunna uttrycka de flesta tankar i så väl skrift- som talspråk. De ska också kunna förstå och samtala kring aktuella händelser och vi inkluderar därför mycket tidningsartiklar, skönlitteratur, radio och TV.

Intresse för mer information

Kontakta mig via: TelefonE-post

Så tycker andra