Mål

>Privatundervisning i svenska för en eller två deltagare.
>Skräddarsydd studieplan utefter dina mål.
>Flexibla utbildningspaket med 5, 10, 15 eller 20 lektioner.
>Privatlektioner på dagar, tider och plats som passar den anställda.

Målet med Upgrades kurser i svenska på avancerad nivå (C1-C2) är att hjälpa de deltagare som redan har en mycket hög nivå av svenska med att ytterligare förbättra sina kunskaper för att kunna arbeta på de flesta positioner i svenskt näringsliv. Huruvida kursen ska ges på C1 eller C2 nivå hjälper vi på Upgrades till att testa.

Inlärningsteknik

 

Våra kurser i svenska är framtagna för att vidareutveckla deltagarnas svenska på ett effektivt och motiverande sätt. Vi varvar teoretisk undervisning i grammatik, ordförståelse och kommunikation med material med övningar kopplade till svenskt arbetsliv. För att kursen ska vara så användbar som möjligt så fokuserar vi både på muntlig och skriftlig kommunikation.

Mellan kurstillfällena så uppmanar vi till eget arbete genom övningar samt genom online och app-baserad träning.

Teoretiskt innehåll

Under de avancerade kurserna i svenska C1 och C2 så anpassas innehåller i hög grad till gruppens önskemål och behov. Målet med kursen är att du efter denna utan problem kan fungera språkligt i ett yrkessammanhang. Undervisningen inkluderar bland annat situationer från yrkeslivet, mailkonversationer och mer formell svenska. Vi går också igenom ordförråd inom områden som politik, ekonomi, miljö, kultur, idiomatiska uttryck med mera.  Grammatik: Prepositioner, ordföljd, bestämd respektive obestämd form, modalitet samt andra språkriktighetsutmaningar.

 

Intresse för mer information

Kontakta mig via: TelefonE-post

Så tycker andra