Språknivåer utifrån CEFR-skalan


All vår undervisning är anpassad för att passa en eller flera av de sex nivåerna i Europarådets CEFR-skala. Vårt webbtest syftar till att ge dig en fingervisning om din nuvarande nivå och kan användas oavsett vilket språk du önskar träna.

Hur fungerar testet?

Testet består av ett antal påståenden som du ska relatera till och tar cirka fem minuter. Efter genomfört test får du en uppskattning av vilken nivå dina språkkunskaper ligger på.

Självbedömning: Nivå A1

Ta ställning till följande påståenden. Om fyra eller fem stämmer går du vidare till nästa nivå. Om färre stämmer väljer du ”Min nivå”.

Självbedömning: Nivå A2

Ta ställning till följande påståenden. Så länge fyra eller fem stämmer går du vidare till nästa nivå. När tre stämmer har du hittat din nivå. Om färre stämmer är föregående nivå din nivå.

Självbedömning: Nivå B1

Ta ställning till följande påståenden. Så länge fyra eller fem stämmer går du vidare till nästa nivå. När tre stämmer har du hittat din nivå. Om färre stämmer är föregående nivå din nivå.

Självbedömning: Nivå B2

Ta ställning till följande påståenden. Så länge fyra eller fem stämmer går du vidare till nästa nivå. När tre stämmer har du hittat din nivå. Om färre stämmer är föregående nivå din nivå.

Självbedömning: Nivå C1

Ta ställning till följande påståenden. Så länge fyra eller fem stämmer går du vidare till nästa nivå. När tre stämmer har du hittat din nivå. Om färre stämmer är föregående nivå din nivå.

Självbedömning: Nivå C2

Ta ställning till följande påståenden. Om tre eller fler stämmer har du hittat din nivå. Om färre stämmer är föregående nivå din nivå.

Välj språk

 

Svenska

Engelska

Övriga språk

 
Hittar du inte kursen du söker?
Kontakta oss på 010-33 33 622