Barnpassning på Engelska

Inom Upgrades barnpassning sköter vi inte bara hämtning, matlagning och omsorg utan blandar det med ett pedagogiskt fokus på språk, bild eller musik.

Barnpassning på Engelska

Forskning påvisar att tidiga språkkunskaper ger både akademiska och kognitiva fördelar samtidigt som det ger en förhöjd kulturell medvetenhet. Att lära sig flera språk, framför allt engelska, i tidig ålder är också klokt då det skapar en stabil plattform att stå på i en alltmer globaliserad värld. Att lära sig engelska som barn kan vara ett försprång, framförallt för den som senare i livet kommer att plugga vidare eller arbeta utomlands.

Upgrades erbjuder barnpassning på engelska med ett pedagogiskt fokus. Något som passar familjer i behov av tillfällig eller regelbunden barnpassning, samtidigt som man önskar ökad språkstimulans hos sitt barn.

Barnpassning på engelska som kombinerar pedagogik & kreativitet

Vi inleder varje uppdrag med en familjeintroduktion där vi gemensamt pratar om både barnets och familjens rådande situation. Vi går igenom vilken ålder barnet i fråga är, var ni bor, när ni behöver barnpassning samt hur era önskemål ser ut kring vårt arbete med barnet. Vår barnpassning ger mer än bara avlastning. Med engelska som huvudspråk arbetar vi med fokus på kreativitet och pedagogik där vi tar till vara på tiden. Samtidigt ser vi till att ge barnet både en stimulerande och underhållande stund.

Vårt pedagogiska team skapar material och övningar som alla barnvakter använder sig av i barnpassningen. I övningarna låter vi oss ofta inspireras av årstiden. Det är viktigt att motivera och leka fram engelskan för att skapa ett intresse kring språket. Med många års erfarenhet blandar vi traditionell barnpassning med allt från lekfull sång, musik och dans till spel, lek och sagoberättande. Naturligtvis på engelska.

Som familj blir ni tilldelad en egen barnvakt som arbetar flexibelt utifrån era behov under de tider som passar bäst för er. Barnpassningen sker i ert hem och barnvakten kan även hämta och lämna barnet på förskola eller skola. Vi är noggranna med att motivera ditt barn till att våga prata engelska tidigt och hjälper barnet att lära sig engelska på ett användbart och roligt sätt. I barnpassningen utgår vi därför alltid från barnets tillfälliga intresse och lust, utifrån det kombinerar vi lärorika övningar med kreativt skapande.

Trygg och lärorik barnpassning på engelska tack vare våra barnvakter

Utan våra omtänksamma, kompetenta och fantastiska barnvakter vore vår verksamhet inte mycket att tala om. Just därför är vi extra noggranna i vårt val av nya medarbetare. Upgrades barnvakter har en stor passion för barn, lek och lärande. Var och en har engelska som modersmål och de har alla handplockats från Sveriges universitet och högskolor utifrån sina unika kunskaper, samtidigt som de lever upp till de högt ställda krav vi ställer på personlighet, pedagogik och engagemang. Många studerar till sjuksköterska, förskollärare eller inom andra barn- och fritidsprogram.

Utöver ett omsorgsfullt personlighetstest utbildas alla barnvakter i HLR, första hjälpen och grundläggande barnsäkerhet. Självfallet har vi passande ansvarsförsäkringar och garanterar att ingen av våra barnvakter finns med i polisens belastningsregister.

För ytterligare information om vår barnpassning på engelska, ta gärna kontakt med oss så berättar vi närmare om vår verksamhet och hur vi kan bidra lättsammare och mer lärorik vardag. Fyll i ett kontaktformulär via vår hemsida eller ring oss, så hjälper vi er!

Hjärtligt välkomna till oss på Upgrades!

Så fungerar barnpassning

1

Intresseanmälan

Samarbetet börjar med att ni kommer in med en intresseanmälan. Kort därefter kontaktar vi er för att gå igenom era önskemål och föreslå passande upplägg.

2

Matchning och kostnadsfritt möte

Inom cirka två veckor presenterar vi en passande barnvakt och en tid för ett första kostnadsfritt möte med den föreslagna barnvakten. Vid uppföljningen försäkrar vi oss om att både ni och barnvakten är nöjda innan ni sen väljer prisupplägg.

3

Kontinuerlig uppföljning och utvärdering

Under den resterande barnpassningen rapporterade barnvakten löpande sina tider och lektionernas innehåll på er kundportal. Mot slutet av terminen kontaktar vi er för att utvärdera och stämma av era tankar kring en fortsättning.