_TEXTBLOCK Så Går läxhjälp till postid 3929

Så går läxhjälp till

1

Intresseanmälan

Samarbetet börjar med att ni kommer in med en intresseanmälan. Kort därefter kontaktar vi er för att gå igenom era önskemål och föreslå passande upplägg.

2

Matchning och testtillfälle

Inom cirka två veckor presenterar vi en passande studiecoach och en tid för ett första testtillfälle. Vid uppföljningen försäkrar vi oss om att både du och coachen är nöjda innan vi tillsammans fastslår storlek på utbildningspaketet.

3

Kontinuerlig uppföljning och utvärdering

Under den resterande utbildningen rapporterade coachen löpande sina tider och passens innehåll på er kundportal. När endast ett fåtal timmar kvarstår av utbildningspaketet kontaktar vi er för att utvärdera och stämma av era tankar kring en fortsättning.