_TEXTBLOCK Så fungerar musikundervisning postid 3963

Så fungerar musikundervisning

1

Intresseanmälan

Samarbetet börjar med att ni kommer in med en intresseanmälan. Kort därefter kontaktar vi er för att gå igenom era önskemål och föreslå passande upplägg.

2

Matchning och testlektion

Inom cirka två veckor presenterar vi en passande musikcoach och en tid för en första testlektion. Vid uppföljningen försäkrar vi oss om att både du och musikcoachen är nöjda innan vi tillsammans fastslår storlek på utbildningspaketet.

3

Kontinuerlig uppföljning och utvärdering

Under den resterande utbildningen rapporterade coachen löpande sina tider och lektionernas innehåll på er kundportal. När endast ett fåtal timmar kvarstår av utbildningspaketet kontaktar vi er för att utvärdera och stämma av era tankar kring en fortsättning.